Levensverzekeringen

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekeringsovereenkomst die wordt gekoppeld aan de levensduur. Sluit u een levensverzekering af, dan is uw verzekeraar verplicht een som geld uit te keren wanneer: 

  • de verzekerde sterft. In dit geval spreken we eigenlijk van een overlijdensverzekering.
  • de verzekerde een vooraf afgesproken leeftijd bereikt. Vaak draait deze datum rond de pensioenleeftijd. Op die manier garandeert u zichzelf van een extraatje, naast uw wettelijk pensioen. 

Het is ook mogelijk om een combinatie van beide op te nemen in de polis. 

Soorten levensverzekeringen

De ene levensverzekering is de andere niet. Het belangrijkste onderscheid maken we tussen de tak 21 en tak 23 levensverzekeringen. 

Tak 21 levensverzekering

Een tak 21 levensverzekering is een spaarverzekering waarbij u geld investeert bij een verzekeraar. In ruil daarvoor ontvangt u een gewaarborgde rentevoet op de gestorte premies tijdens de looptijd van de verzekering. Het risico op verliezen wordt zo beperkt. Maar let op: het rendement kan negatief zijn. Dit is het geval wanneer:

  • het gewaarborgde rendement negatief is.
  • de kosten verbonden aan de verzekering hoger zijn dan het rendement. 

Bovendien kan u dit geld pas opnemen als bepaalde voorwaarden vervuld zijn (zoals overlijden of het bereiken van een bepaalde leeftijd). Wanneer die voorwaarden vervuld zijn, bent u wel zeker dat u het ingebrachte kapitaal én het rendement (indien dit positief is) terugkrijgt. Voorbeelden van tak 21 verzekeringen zijn de pensioenspaarverzekering, overlijdensverzekering en de schuldsaldoverzekering. 

Tak 23 levensverzekering

Omdat u bij het aangaan van een tak 23 levensverzekering meer risico’s neemt, noemen we deze verzekering ook wel een beleggingsverzekering. De premies die u betaalt aan uw verzekeraar, belegt hij vervolgens in aandelen, fondsen … Het rendement is dus afhankelijk van het resultaat van de belegging. Met andere woorden: u heeft geen kapitaals- of rendementszekerheid. 
Langs de andere kant ontvangt u wel potentieel een hoger rendement. In tegenstelling tot een tak 21 verzekering, is een tak 23 verzekering niet fiscaal aftrekbaar. 

Is een levensverzekering verplicht?

Het afsluiten van een levensverzekering is in principe niet verplicht. De bank kan u bij het aangaan van een woonkrediet echter verplichten om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Bij overlijden van (één van) de kredietnemer(s), betaalt de bank dan (een deel van) het resterende saldo van de lening af. 

Kan ik mijn levensverzekering opzeggen?

Het is mogelijk om uw levensverzekering vroegtijdig af te kopen. In dat geval heeft de bank de mogelijkheid hier een afkoopvergoeding voor aan te rekenen. Dit is vaak een flinke smak geld. Bovendien heeft de afkoop soms ook fiscale gevolgen, zoals bij een pensioenspaarverzekering. Overleg dus eerst met uw verzekeraar voordat u overgaat tot de afkoop van uw levensverzekering. 

Interesse in een levensverzekering?

Meer weten over de voordelen van een levensverzekering voor uw situatie? Contacteer uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie!